LBT

   Libet SA (LBT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,02 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: III kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 2 Gru 2021
siła relatywna: -18,55% (91,32)
siła relatywna WIG: -3,39%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo9,97%5,03%5,77%4,36%1,09-386,46%
WIG9,15%4,57%6,33%4,70%0,8412,29%
LBT-7,89%-3,44%-2,35%-4,26%0,81-21,15%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (LBT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (LBT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (LBT) - rozwodnienie kapitału
(LBT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (LBT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LBT X1 = -0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LBT X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LBT X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LBT X4 = 0,48

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LBT Z'' Score = 2,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,25
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -19%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LBT to -18,55%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -32%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LBT to -31,53%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-0910.23 %0.40 zł63.27%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WIK30 Gru 2005
517,70%
PBF30 Gru 2008
-48,65%
PBF30 Mar 2009
47,37%
BOS30 Mar 2009
1,34%
GRI30 Cze 2009
-5,05%
ALM30 Gru 2009
69,56%
ALM30 Mar 2010
-15,44%
GZU30 Mar 2010
-31,50%
HRS30 Mar 2010
-31,50%
HRS30 Cze 2010
4,38%
GOB30 Cze 2010
27,68%
GZU30 Cze 2010
4,38%
ALM30 Cze 2010
31,37%
WIN30 Cze 2010
-0,27%
PFL30 Cze 2010
53,14%
ALM30 Wrz 2010
-6,48%
MIP30 Wrz 2011
-9,66%
MIP30 Gru 2011
-26,10%
EPD30 Gru 2011
4,26%
EPD30 Mar 2012
-65,31%
BMI30 Cze 2012
-64,81%
NCT30 Cze 2012
-27,45%
PQA30 Wrz 2012
3,03%
MIP30 Wrz 2012
23,91%
MSW30 Mar 2013
-26,75%
AWB30 Mar 2013
-18,03%
FER30 Cze 2013
-4,56%
MEX30 Wrz 2013
36,08%
FOT30 Gru 2013
48,00%
NCT30 Gru 2013
-28,36%
PMP30 Gru 2013
-21,67%
PMP30 Mar 2014
-14,89%
PMP30 Cze 2014
-20,00%
PMA30 Cze 2014
-22,22%
NCT30 Cze 2014
809,09%
PMA30 Gru 2014
59,26%
MIR30 Wrz 2015
-24,00%
ZRE30 Cze 2016
1,41%
ZRE30 Wrz 2016
-12,50%
PCG30 Gru 2016
128,57%
PCG30 Mar 2017
0,00%
MLK30 Mar 2017
-25,74%
ACT30 Mar 2017
-20,57%
SGN30 Mar 2017
-47,65%
SGN30 Cze 2017
-20,51%
ACT30 Cze 2017
26,19%
ZUK30 Mar 2018
-31,21%
MLK30 Gru 2018
133,33%
AWB30 Mar 2019
-9,71%
ABC30 Cze 2019
0,00%
ITM30 Wrz 2019
-25,76%
MBW30 Gru 2019
-10,01%
4FM30 Gru 2019
-27,20%
TRK30 Gru 2019
-29,17%
RDN30 Gru 2019
-36,36%
4FM30 Mar 2020
20,26%
BMC30 Mar 2020
69,14%
4FM30 Wrz 2020
1,25%
RDN30 Wrz 2020
-4,76%
WOJ30 Wrz 2020
3,72%
WOJ30 Gru 2020
5,38%
KOM30 Gru 2020
31,58%
WOJ30 Mar 2021
-0,21%
PKP30 Cze 2021
-18,84%
LBT30 Cze 2021
16,05%