MBW

   Marie Brizards Wine & Spirits (MBW)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 6,40 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: IV kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 29 Cze 2022
siła relatywna: 1,91% (23,57)
siła relatywna WIG: -7,28%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności8,96%4,56%3,54%2,15%1,23-14,78%
WIG9,43%4,55%6,86%5,37%0,8612,16%
MBW-87,32%-25,07%-9,55%-11,79%2,13-10,02%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MBW) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MBW) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MBW) - rozwodnienie kapitału
(MBW) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MBW) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MBW X1 = -0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MBW X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MBW X3 = -0,23

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MBW X4 = 0,29

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MBW Z'' Score = 1,38

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,38
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MBW to 1,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MBW to -11,11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Mar 2005
-13,33%
NFT30 Wrz 2005
0,00%
WIK30 Gru 2005
517,70%
KRS30 Cze 2006
17,89%
PBF30 Gru 2008
-48,65%
PBF30 Mar 2009
47,37%
MON30 Mar 2009
13,39%
PBF30 Cze 2009
17,86%
ALM30 Gru 2009
69,56%
ALM30 Mar 2010
-15,44%
HRS30 Mar 2010
-31,50%
GOB30 Mar 2010
-13,18%
GZU30 Mar 2010
-31,50%
ALM30 Cze 2010
31,37%
PFL30 Cze 2010
53,14%
WIN30 Cze 2010
-0,27%
ALM30 Wrz 2010
-6,48%
DSS30 Mar 2011
-4,44%
ABM30 Wrz 2011
-41,78%
NCT30 Wrz 2011
-40,00%
NCT30 Gru 2011
2,38%
MIP30 Gru 2011
-26,10%
NCT 30 Mar 2012
18,60%
EPD30 Mar 2012
-65,31%
REG30 Mar 2012
-45,45%
PRO30 Mar 2012
-36,36%
BMI30 Cze 2012
-64,81%
NCT30 Cze 2012
-27,45%
MIP30 Cze 2012
-11,54%
PGM 30 Cze 2012
-37,50%
PGM30 Wrz 2012
160,00%
MIP30 Wrz 2012
23,91%
PXM30 Gru 2012
-40,32%
PXM30 Mar 2013
-40,54%
MEX30 Mar 2013
12,71%
MSW30 Mar 2013
-26,75%
MSW30 Cze 2013
-42,83%
MEX30 Cze 2013
-27,07%
FER30 Cze 2013
-4,56%
PQA30 Cze 2013
29,33%
MSW 30 Wrz 2013
30,75%
MSW30 Gru 2013
28,54%
PMP30 Gru 2013
-21,67%
URS30 Gru 2013
4,22%
URS30 Mar 2014
4,45%
PMP30 Mar 2014
-14,89%
FOT30 Mar 2014
-6,08%
PMA30 Cze 2014
-22,22%
PMP30 Cze 2014
-20,00%
PXM30 Wrz 2014
-22,22%
PMA30 Wrz 2014
-14,29%
PMA30 Gru 2014
59,26%
NCT30 Gru 2014
28,21%
NCT30 Mar 2015
26,60%
PXM30 Mar 2015
14,29%
NCT30 Cze 2015
-13,11%
MLK30 Cze 2015
-40,83%
GCN30 Cze 2015
23,65%
PXM30 Wrz 2015
4246,15%
ALM30 Gru 2015
-8,47%
NCT30 Cze 2016
-1,94%
ZRE30 Cze 2016
1,41%
ZRE30 Wrz 2016
-12,50%
NCT30 Wrz 2016
10,69%
PCG30 Wrz 2016
0,00%
PCG30 Gru 2016
128,57%
HRP30 Gru 2016
32,61%
HRP30 Mar 2017
-9,84%
PCG30 Mar 2017
0,00%
MLK30 Mar 2017
-25,74%
SGN30 Mar 2017
-47,65%
HRP30 Cze 2017
-9,09%
HRP30 Wrz 2017
-26,00%
SWD30 Wrz 2017
-9,78%
ZUK30 Gru 2017
38,96%
IAG30 Gru 2017
0,00%
KBD30 Gru 2017
-75,29%
ACT30 Gru 2017
3,26%
ACT30 Mar 2018
0,32%
KBD30 Mar 2018
-21,88%
GCN30 Cze 2018
-0,33%
PBG30 Cze 2018
25,00%
PBG30 Wrz 2018
-10,00%
GRV30 Wrz 2018
1,53%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
ACT30 Gru 2018
22,18%
MLK30 Gru 2018
133,33%
PGV30 Mar 2019
796,55%
ABM30 Mar 2019
-31,25%
EMC30 Cze 2019
-5,10%
ITM30 Wrz 2019
-25,76%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
MBW30 Gru 2019
-10,01%
4FM30 Gru 2019
-27,20%
4FM30 Mar 2020
20,26%
GCN30 Mar 2020
75,31%
BMC30 Mar 2020
69,14%
4FM30 Wrz 2020
1,25%
KOM30 Wrz 2020
15,74%
WOJ30 Gru 2020
5,38%
WOJ30 Mar 2021
-0,21%
LBT30 Cze 2021
16,05%
LBT30 Wrz 2021
-38,30%
LBT30 Gru 2021
-14,37%
LBT30 Mar 2022
-8,05%
AGO30 Mar 2022
-27,96%