PMA

   Prima Moda SA (PMA)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,41 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: II kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 17 Paź 2021
siła relatywna: -7,24% (78,04)
siła relatywna WIG: 7,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki2,36%0,36%1,25%1,70%0,97-66,11%
WIG8,85%4,23%6,57%4,67%0,8311,46%
PMA-5,82%-2,11%-0,45%-3,99%0,53-3,86%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PMA) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PMA) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PMA) - rozwodnienie kapitału
(PMA) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PMA) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PMA X1 = -0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PMA X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PMA X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PMA X4 = 0,28

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PMA Z'' Score = 3,27

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,27
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PMA to -7,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PMA to -21,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-06-244.35 %0.20 zł35.30%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Cze 2005
22,54%
NFT30 Cze 2005
0,96%
MSX30 Wrz 2005
0,00%
PLX30 Wrz 2005
12,49%
MSW30 Wrz 2005
2,87%
PND30 Wrz 2005
47,72%
PCE30 Mar 2010
-31,86%
WST30 Mar 2010
16,61%
WST30 Cze 2010
-20,53%
JAG30 Cze 2010
3,29%
JAG30 Wrz 2010
-36,31%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
COG30 Gru 2010
71,43%
DUO30 Gru 2010
2,94%
DUO30 Mar 2011
-20,48%
KBM30 Cze 2011
-34,83%
PQA30 Wrz 2011
-49,89%
RES30 Gru 2011
1033,72%
TVN30 Gru 2011
5,88%
ADS30 Gru 2011
60,00%
MSW30 Gru 2011
-3,00%
MSW30 Mar 2012
-4,61%
MSW30 Cze 2012
-2,21%
06N 30 Cze 2012
-3,45%
MSP30 Cze 2012
11,04%
B3S30 Cze 2012
-12,70%
EPD30 Cze 2012
-67,65%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
WLB30 Wrz 2012
58,62%
RMK30 Wrz 2012
-3,80%
B3S30 Gru 2012
-3,23%
HYP30 Gru 2012
12,92%
PMA30 Mar 2013
-52,12%
B3S30 Cze 2013
0,00%
RFK30 Wrz 2013
28,96%
PMA30 Gru 2013
-5,14%
PBO30 Mar 2014
-33,01%
APL30 Wrz 2014
-36,11%
FAM30 Mar 2015
42,50%
FAM30 Cze 2015
94,74%
RWD30 Wrz 2015
-21,25%
BNP30 Gru 2015
7,60%
ZRE30 Mar 2016
4,41%
BOS30 Cze 2017
-3,11%
HUB30 Gru 2017
4,65%
MSZ30 Gru 2017
-7,81%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
MSZ30 Cze 2018
-20,69%
MSW30 Wrz 2018
-22,10%
ZUK30 Wrz 2018
-14,11%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
MSP30 Gru 2018
42,14%
AWB30 Gru 2018
-1,90%
MBW30 Cze 2019
15,00%
PBG30 Cze 2019
0,00%
ZEP30 Cze 2019
1,40%
ZEP30 Wrz 2019
5,51%
ZUE30 Wrz 2019
-18,06%
ZEP30 Gru 2019
-4,44%
TRK30 Cze 2020
-37,86%
AGO30 Cze 2020
-25,00%
PMA30 Cze 2021
-24,84%