TBL

   T-Bull SA (TBL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,56 zł

Gałąź gospodarki:
Branża: Gry video
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 24 Cze 2024
siła relatywna: -2,36% (59,90)
siła relatywna WIG: 4,57%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Gry video3,33%2,91%8,85%4,66%0,6630,00%
WIG7,54%3,07%5,69%3,49%0,8313,58%
TBL-29,68%-25,24%-53,24%-44,95%0,5616,84%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (TBL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (TBL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (TBL) - rozwodnienie kapitału
(TBL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (TBL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TBL X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TBL X2 = 0,16

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TBL X3 = -0,42

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TBL X4 = 2,16

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TBL Z'' Score = 4,34

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,34
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TBL to -2,36%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -46%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TBL to -46,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-12-08112.78 %15.00 zł3365.27%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MZA30 Wrz 2005
25,16%
JPR30 Mar 2006
-31,08%
JPR30 Cze 2006
10,29%
PLT30 Mar 2009
90,00%
KCI30 Mar 2010
-13,95%
PGV30 Mar 2010
-1,25%
ENI30 Cze 2010
35,40%
MSX30 Cze 2010
-10,53%
MSX30 Wrz 2010
-25,88%
PLT30 Wrz 2010
-17,07%
KCI30 Wrz 2010
-22,78%
AAT30 Wrz 2010
-28,44%
PGV30 Wrz 2010
12,54%
EDI30 Wrz 2011
-36,52%
TRI 30 Mar 2012
-26,91%
TSG30 Wrz 2012
-24,72%
VTG30 Gru 2012
21,37%
VTG30 Mar 2013
33,96%
ATG30 Mar 2013
14,17%
VTG 30 Wrz 2013
27,80%
RON30 Gru 2014
-8,55%
RON30 Cze 2015
-7,30%
BBD30 Cze 2015
-2,13%
ITG30 Wrz 2015
-33,59%
CPL30 Gru 2015
15,00%
CPL30 Mar 2016
-38,35%
ITG30 Mar 2016
-59,48%
SLZ30 Mar 2016
-19,72%
SLZ30 Cze 2016
15,44%
BBD30 Cze 2016
0,00%
SNW30 Wrz 2016
-1,59%
SKL30 Gru 2016
43,64%
BBD30 Mar 2017
-10,23%
CRM30 Mar 2017
-1,77%
CNG30 Cze 2018
-21,43%
CNG30 Wrz 2018
-35,06%
SHG30 Wrz 2018
8,00%
CNG30 Gru 2018
8,00%
CNG30 Cze 2019
7,25%
06N30 Cze 2019
0,00%
SHD30 Cze 2019
-22,08%
CNG30 Wrz 2019
1,35%
CNG30 Gru 2019
-5,33%
08N30 Gru 2020
17,65%
PAT30 Mar 2021
-7,07%
FEE30 Cze 2021
-13,39%
MBW30 Cze 2021
-13,03%
DVL30 Wrz 2021
-31,43%
PAT30 Mar 2022
-9,49%
08N30 Cze 2022
1,00%
08N30 Wrz 2022
0,99%
TBL30 Mar 2023
17,01%
TBL30 Gru 2023
-2,83%
TBL30 Mar 2024
2,01%