AGO

   Agora SA (AGO)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-6,75%)   ROA (-2,66%)   ROCE (-0,69%)   
(AGO) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-02-03 11:40:40


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-6,30%)   
(AGO) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-02-03 11:40:40


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AGO X1 = -0,06

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AGO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AGO X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AGO X4 = 0,24

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AGO Z'' Score = 3,05

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,05
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AGO to 13,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -25%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AGO to -25,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019-07-103.70 %0.50 zł248.32%
2018-07-114.17 %0.50 zł-30.06%
2017---
2016-07-126.03 %0.75 zł233.36%
2015---
2014---
2013---
2012-07-1110.72 %1.00 zł116.35%
2011-07-122.77 %0.50 zł35.44%
2010-07-122.20 %0.50 zł68.27%
2009---
2008-07-091.91 %0.50 zł27.44%
2007-07-113.56 %1.50 zł257.69%
2006-07-071.29 %0.50 zł22.73%
2005-06-300.77 %0.50 zł42.79%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WIK30 Gru 2005
517,70%
IRE30 Wrz 2008
-50,34%
PBF30 Gru 2008
-48,65%
GRI30 Cze 2009
-5,05%
BTM30 Wrz 2009
-18,48%
ALM30 Gru 2009
69,56%
ALM30 Mar 2010
-15,44%
ALM30 Cze 2010
31,37%
GOB30 Cze 2010
27,68%
PCE30 Cze 2010
14,05%
PFL30 Cze 2010
53,14%
REG30 Mar 2012
-45,45%
PRO30 Mar 2012
-36,36%
BMI30 Cze 2012
-64,81%
PQA30 Wrz 2012
3,03%
MIP30 Wrz 2012
23,91%
AWB30 Gru 2012
-1,61%
AWB30 Mar 2013
-18,03%
MSW30 Mar 2013
-26,75%
MEX30 Wrz 2013
36,08%
PMP30 Gru 2013
-21,67%
URS30 Gru 2013
4,22%
FOT30 Gru 2013
48,00%
PMP30 Mar 2014
-14,89%
PMP30 Cze 2014
-20,00%
PMA30 Cze 2014
-22,22%
PXM30 Wrz 2014
-22,22%
PMA30 Gru 2014
59,26%
NCT30 Cze 2015
-13,11%
MIR30 Wrz 2015
-24,00%
ZRE30 Cze 2016
1,41%
ZRE30 Wrz 2016
-12,50%
IIA30 Gru 2016
-3,72%
MLK30 Mar 2017
-25,74%
SGN30 Mar 2017
-47,65%
GNB30 Mar 2017
-28,43%
ACT30 Mar 2017
-20,57%
ACT30 Cze 2017
26,19%
SGN30 Cze 2017
-20,51%
ZRE30 Cze 2017
-12,50%
PRC30 Gru 2017
-37,74%
KBD30 Gru 2017
-75,29%
LBT30 Gru 2017
-28,26%
KBD30 Mar 2018
-21,88%
PBG30 Cze 2018
25,00%
PBG30 Wrz 2018
-10,00%
MLK30 Gru 2018
133,33%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
AWB30 Mar 2019
-9,71%
TXM30 Mar 2019
-35,00%
TRK30 Gru 2019
-29,17%
RDN30 Gru 2019
-36,36%
MBW30 Gru 2019
-10,01%
MBW30 Mar 2020
-32,81%
BMC30 Mar 2020
69,14%
MLK30 Mar 2020
42,86%
4FM30 Cze 2020
5,03%
MBW30 Cze 2020
-15,56%
ZEP30 Cze 2020
4,22%
MBW30 Wrz 2020
11,37%
4FM30 Wrz 2020
1,25%
OPG30 Wrz 2020
4,62%
RDN30 Wrz 2020
-4,76%
TRK30 Wrz 2020
18,54%
WOJ30 Gru 2020
5,38%
PKP30 Gru 2020
30,50%
KOM30 Gru 2020
31,58%
ZEP30 Gru 2020
14,67%
PKP30 Mar 2021
26,40%
WOJ30 Mar 2021
-0,21%
PKP30 Cze 2021
-18,84%
HLD30 Cze 2021
0,00%
LBT30 Cze 2021
16,05%
LBT30 Wrz 2021
-38,30%
HLD30 Wrz 2021
0,00%
HLD30 Gru 2021
0,00%
LBT30 Gru 2021
-14,37%
AGO30 Gru 2021
-2,68%
PKP30 Gru 2021
-8,10%
LBT30 Mar 2022
-8,05%
HLD30 Mar 2022
0,00%
IZB30 Mar 2022
-21,54%
HLD30 Cze 2022
0,00%
LBT30 Cze 2022
-8,76%
PKP30 Cze 2022
-1,46%
AGO30 Wrz 2022
-2,80%