KCI

   KCI SA (KCI)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-18,45%)   ROA (-15,32%)   ROCE (-19,57%)   
(KCI) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 03:32:53


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (17,20%)   
(KCI) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 03:32:53


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KCI X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KCI X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KCI X3 = -0,19

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KCI X4 = 1,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KCI Z'' Score = 4,24

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,24
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KCI to 4,55%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -15%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KCI to -14,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
06N30 Wrz 2005
-6,77%
JPR30 Wrz 2006
41,33%
CPA30 Gru 2008
0,70%
CPA30 Mar 2009
62,50%
CPA30 Cze 2009
8,97%
SNW30 Cze 2009
66,67%
CPA30 Wrz 2009
-20,78%
CPA30 Gru 2009
3,96%
SNW30 Gru 2009
0,00%
IMP30 Gru 2010
-7,19%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Cze 2011
-46,27%
DGA30 Cze 2011
-28,97%
POL30 Wrz 2011
-19,44%
IMP30 Wrz 2011
-15,19%
IMP30 Gru 2011
46,27%
POL30 Gru 2011
13,79%
CPA30 Mar 2013
1,60%
FON30 Cze 2013
0,00%
IMP 30 Cze 2013
-2,70%
MSX30 Cze 2013
19,23%
JPR 30 Wrz 2013
-3,70%
CCE30 Gru 2013
8,33%
06N30 Mar 2014
947,62%
AAT30 Mar 2014
-6,86%
DGA30 Cze 2014
584,09%
IMP30 Cze 2014
-1,55%
DGA30 Wrz 2014
-10,63%
DGA30 Mar 2015
22,55%
TRI30 Mar 2015
17,22%
TRI30 Cze 2015
-5,21%
DGA30 Cze 2015
-2,77%
DGA30 Wrz 2015
-25,13%
FON30 Wrz 2015
-11,67%
TRI30 Wrz 2015
-7,50%
SLZ30 Wrz 2015
13,90%
SLZ30 Gru 2015
5,65%
SHG30 Gru 2015
-8,70%
SKL30 Gru 2015
-7,84%
TRI30 Gru 2015
7,57%
GRT30 Gru 2015
33,33%
DGA30 Gru 2015
0,67%
TRI30 Mar 2016
5,53%
CZT30 Cze 2016
-4,40%
CZT30 Wrz 2016
-10,34%
DGA30 Wrz 2016
-27,85%
DGA30 Gru 2016
11,55%
06N30 Gru 2016
-30,26%
06N30 Mar 2017
-47,17%
ATS30 Mar 2017
-19,48%
ATS30 Cze 2017
4,84%
NXG30 Cze 2017
723,08%
PBF30 Wrz 2017
-50,00%
ATS30 Wrz 2017
6,15%
PBF30 Mar 2018
-12,50%
PBF30 Cze 2018
-14,29%
KCI30 Cze 2018
5,45%
RES30 Cze 2018
-6,67%
KCI30 Wrz 2018
-18,97%
PBF30 Wrz 2018
-52,08%
CPA30 Wrz 2018
-22,14%
IDG30 Wrz 2018
0,00%
CPA30 Gru 2018
-9,63%
AAT30 Gru 2018
49,72%
PBF30 Gru 2018
30,43%
PBF30 Mar 2019
-23,33%
AAT30 Mar 2019
-0,75%
CPA30 Mar 2019
-5,08%
CRM30 Cze 2019
-2,04%
DGA30 Cze 2019
-5,93%
PBF30 Cze 2019
-8,70%
PBF30 Wrz 2019
-14,29%
CRM30 Wrz 2019
4,17%
FON30 Wrz 2019
433,33%
CPA30 Wrz 2019
-4,38%
CPA30 Gru 2019
-19,85%
PBF30 Gru 2019
100,00%
INC30 Gru 2019
2,67%
PBF30 Mar 2020
11,11%
PBF30 Cze 2020
-15,00%
PBF30 Wrz 2020
-5,88%
KCI30 Cze 2022
-19,54%
KCI30 Wrz 2022
15,71%
INC30 Wrz 2022
14,45%
PBF30 Wrz 2022
-12,24%