HRS

   Herkules SA (HRS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,16 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 30 Maj 2023
siła relatywna: 10,48% (25,46)
siła relatywna WIG: 4,80%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo6,40%2,63%4,82%2,85%1,11-144,30%
WIG7,60%3,26%5,69%3,39%0,8813,08%
HRS-14,98%-6,79%-9,93%-15,28%0,44-7,14%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (HRS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (HRS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (HRS) - rozwodnienie kapitału
(HRS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (HRS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HRS X1 = -0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HRS X2 = 0,09

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HRS X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HRS X4 = 0,19

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HRS Z'' Score = 2,99

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,99
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HRS to 10,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -18%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HRS to -17,73%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-08-272.27 %0.07 zł578.83%
2017-09-273.96 %0.16 zł71.10%
2016-08-224.80 %0.16 zł25.14%
2015-08-261.49 %0.06 zł26.00%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-06-301.79 %0.06 zł8.08%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EFK30 Mar 2005
15,44%
ATL30 Cze 2010
-8,37%
PLJ30 Cze 2011
-22,89%
MDI30 Gru 2011
51,28%
HYP30 Wrz 2012
-7,11%
PBG30 Gru 2012
-28,98%
CLE30 Gru 2013
63,00%
WIK30 Mar 2014
-1,79%
ITB30 Wrz 2014
-18,49%
ITB30 Gru 2014
-1,03%
WIK30 Mar 2015
-8,65%
WIK30 Cze 2015
-47,37%
SEN30 Cze 2015
-14,94%
FOT30 Cze 2015
45,00%
SWD30 Wrz 2015
-25,13%
SWD30 Gru 2015
17,45%
SWD30 Mar 2016
-8,57%
SWD30 Cze 2016
-6,88%
LRK30 Cze 2016
-32,91%
RWD30 Wrz 2016
2,94%
ITG30 Mar 2017
9,46%
GNB30 Cze 2017
2,84%
PGV30 Wrz 2017
-48,15%
NVG30 Gru 2017
-10,71%
PBF30 Gru 2017
16,36%
PRC30 Mar 2018
-90,91%
LBT30 Mar 2019
-28,18%
HRS30 Gru 2019
-32,93%
ELB30 Gru 2019
-84,10%
OTS30 Gru 2020
159,94%
MIL30 Mar 2021
33,07%
MDG30 Mar 2022
-50,22%
HRS30 Cze 2022
-14,17%
HRS30 Wrz 2022
-26,21%
HRS30 Gru 2022
31,58%