SFG

   Silvano Fashion Group AS (SFG)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 8,60 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: II kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 17 Paź 2021
siła relatywna: 6,83% (22,66)
siła relatywna WIG: 7,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki2,36%0,36%1,25%1,70%0,97-66,11%
WIG8,85%4,23%6,57%4,67%0,8311,46%
SFG29,82%19,52%32,98%19,05%1,0255,31%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SFG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SFG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SFG) - rozwodnienie kapitału
(SFG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SFG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
AA
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SFG X1 = 0,55

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SFG X2 = 2,98

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SFG X3 = 0,29

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SFG X4 = 4,69

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SFG Z'' Score = 23,51

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SFG to 6,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -7%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SFG to -6,72%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019-05-158.58 %0.86 zł62.48%
2018-07-156.31 %0.86 zł158.22%
2018-01-2610.57 %1.29 zł158.22%
2017-07-116.91 %0.85 zł121.71%
2016-12-273.38 %0.44 zł92.83%
2016-07-117.14 %0.66 zł92.83%
2015-07-097.25 %0.42 zł35.41%
2014-11-1911.49 %0.85 zł101.05%
2014-07-095.53 %0.41 zł101.05%
2013-07-093.77 %0.43 zł25.87%
2012-07-106.95 %1.05 zł36.45%
2011-07-111.55 %0.20 zł13.28%
2010-07-123.05 %0.20 zł-212.94%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HDR30 Mar 2008
-7,15%
KGH30 Mar 2008
-2,40%
STP30 Mar 2009
10,77%
STP30 Cze 2009
27,18%
STP30 Cze 2010
0,99%
OBL30 Gru 2010
10,70%
BRG30 Cze 2011
-38,63%
KGH30 Cze 2011
-27,58%
SFG30 Cze 2011
-0,90%
SFG30 Wrz 2011
15,70%
SNS30 Wrz 2011
11,22%
SNS30 Gru 2011
44,04%
SFG30 Gru 2011
-7,14%
SFG30 Mar 2012
16,46%
SFG30 Cze 2012
-17,77%
4FM30 Cze 2013
-1,57%
SME 30 Wrz 2013
11,66%
NVT30 Wrz 2016
13,52%
NVT30 Gru 2016
-3,04%
NVT30 Mar 2017
-18,47%
OEG30 Wrz 2017
0,00%
SFG30 Mar 2018
17,83%
SFG30 Gru 2018
2,90%
DCR30 Mar 2021
32,13%
SFG30 Cze 2021
9,09%
  informacje o spółce
Silvano Fashion Group to spółka działająca w branżach handlowych (zarówno detalicznej jak i hurtowej). Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją bielizny. Grupa kapitałowa posiada własne marki w niemal wszystkich sekcjach rynku odzieżowego. Do najbardziej rozpoznawalnych marek spółki należą: Alisee, Lauma czy też Laumelle. Poza tym spółka posiada własne wypromowane marki takie jak: PTA czy MasterCoat w gałęzi odzieży damskiej. Jako, że spółka jest pochodzenia Estońskiego, działa głównie na skandynawskim rynku, ale nie tylko. Produkty Silvano Fashion Group można spotkać także np. na Białorusi. Firma posiada własne szwalnie, ale aby obsłużyć cały popyt część produkcji oddelegowywana jest na zasadzie outsourcingu własnie na Białoruś. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa nastawiona jest na dynamiczny rozwój własnej sieci sprzedażowej, kosztem porzucenia klasycznego modelu producenta i dystrybutora odzieży. Grupa kapitałowa (na rok 2011) posiadała kilkadziesiąt sklepów detalicznych i kilkaset obsługiwanych przez partnerów z zagranicy. Spółka stawia na rozbudowę własnej sieci głównie na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie przewidywana jest jedna z największych dynamik wzrostu przychodów w nadchodzących latach. Pierwsze notowanie odbyło się pierwszego października 1999 roku. Główna siedziba spółki znajduje się w Estońskim Tallinnie. Pierwszy raz spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami w lipcu 2010 roku (za zysk z roku poprzedniego). Wypłacona została wtedy dywidenda na poziomie 3% ówczesnej ceny akcji.