INL

   Introl SA (INL)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (1,35%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (108,71%)   3Y:   (128,79%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,59)   
(INL) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 21:03:58

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki INL X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki INL X2 = 0,5

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki INL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki INL X4 = 0,84

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki INL Z'' Score = 7,56

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,56
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki INL to -4,43%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki INL to -12,61%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-05-292.42 %0.24 zł17.30%
2023-08-204.30 %0.34 zł57.21%
2023-04-013.38 %0.20 zł57.21%
2022-06-205.18 %0.24 zł71.26%
2022-02-144.40 %0.25 zł71.26%
2021-06-156.67 %0.46 zł73.86%
2020-10-138.30 %0.38 zł103.74%
2019-04-142.80 %0.08 zł145.41%
2018---
2017-08-165.87 %0.40 zł109.27%
2016-12-293.31 %0.30 zł110.16%
2016-06-074.31 %0.45 zł110.16%
2015-10-132.23 %0.22 zł39.98%
2015-06-182.23 %0.23 zł39.98%
2014-06-264.92 %0.38 zł63.52%
2013-07-175.29 %0.37 zł63.01%
2012-07-187.24 %0.31 zł102.80%
2011-07-085.31 %0.34 zł71.99%
2010-07-134.57 %0.30 zł80.27%
2009-09-294.57 %0.32 zł110.61%
2009-01-264.35 %0.20 zł110.61%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Cze 2008
-18,92%
WDX30 Cze 2008
4,29%
KGN30 Wrz 2009
1,33%
PGS30 Gru 2009
2,91%
HBP30 Cze 2010
12,26%
WLT30 Wrz 2012
20,74%
MFO30 Wrz 2015
4,96%
OEX30 Gru 2015
11,49%
OEX30 Mar 2016
-0,61%
PLX30 Cze 2016
10,06%
STX30 Mar 2017
0,49%
WDX30 Mar 2017
11,86%
LTS30 Mar 2017
-10,05%
MOL30 Cze 2017
14,38%
STX30 Wrz 2017
4,79%
STX30 Gru 2017
-3,85%
MOL30 Gru 2017
-6,20%
AMC30 Gru 2017
1,39%
STX30 Mar 2018
-25,00%
MOL30 Wrz 2018
6,35%
ETL30 Mar 2019
-1,86%
PBX30 Gru 2020
18,58%
ETL30 Cze 2021
0,00%
EAH30 Cze 2021
64,23%
PUE30 Gru 2021
7,73%
SGN30 Gru 2021
31,96%
MSZ30 Mar 2023
76,02%
MSZ30 Cze 2023
-16,40%
MRB30 Mar 2024
39,22%
INL30 Mar 2024
-9,91%