RFK

   Rafako SA w restrukturyzacji (RFK)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,00%)   ROA (-50,12%)   ROCE (-140,27%)   
(RFK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:46:48


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-54,47%)   
(RFK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:46:48


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RFK X1 = -0,54

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RFK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RFK X3 = -0,58

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RFK X4 = 0,17

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RFK Z'' Score = -4,05

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RFK to -11,97%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -42%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RFK to -41,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-06-165.25 %0.57 zł90.27%
2010-07-282.35 %0.30 zł58.56%
2009-07-091.71 %0.15 zł-80.56%
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003-06-252.22 %0.11 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-234.87 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
ACP30 Mar 2005
-7,99%
STX30 Mar 2005
-11,88%
STX30 Cze 2005
-6,18%
WIK30 Mar 2006
39,11%
GNT30 Mar 2006
-41,18%
ATS30 Gru 2006
77,65%
CDR30 Gru 2006
1,62%
CDR30 Mar 2007
49,09%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
KMP30 Cze 2007
12,95%
O2O30 Wrz 2007
-41,73%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
CDR30 Mar 2008
-21,29%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
TVL30 Gru 2009
9,12%
ECD30 Mar 2010
-11,76%
CDR30 Wrz 2010
0,98%
TVL30 Mar 2011
-25,23%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
GIG30 Cze 2012
-8,92%
GIG30 Wrz 2012
-4,56%
IDE30 Cze 2013
0,00%
RMK 30 Cze 2013
-12,19%
TVL30 Cze 2013
36,99%
TVL30 Wrz 2013
38,00%
IDE 30 Wrz 2013
0,00%
B3S30 Mar 2014
-41,18%
RMK30 Mar 2014
-23,33%
REG30 Mar 2014
0,00%
B3S30 Gru 2014
20,44%
APL30 Gru 2014
21,74%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
APL30 Wrz 2015
-8,00%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
PMA30 Mar 2016
10,53%
PMA30 Cze 2016
27,21%
WLB30 Wrz 2016
-18,69%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
CHS30 Gru 2017
-25,37%
QMK30 Gru 2017
-29,69%
QMK30 Mar 2018
7,41%
MBW30 Mar 2018
-3,82%
MBW30 Cze 2018
-42,82%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
NXG30 Mar 2019
2,30%
GRI30 Mar 2019
1,89%
HUB30 Cze 2019
11,11%
NXG30 Cze 2019
-34,83%
MBW30 Cze 2019
15,00%
AWB30 Cze 2019
-35,48%
AWB30 Wrz 2019
33,33%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
PBG30 Wrz 2019
0,00%
HUB30 Gru 2019
0,00%
HUB30 Mar 2020
25,00%
AWB30 Cze 2020
-10,38%
PHR30 Gru 2020
31,40%
OTS30 Mar 2021
7,10%
BAH30 Mar 2021
5,80%
YOL30 Cze 2021
5,83%
PHR30 Cze 2021
2,11%
PHR30 Wrz 2021
-18,76%
YOL30 Wrz 2021
90,83%
VTL30 Gru 2021
-2,65%
IDM30 Gru 2021
11,11%
YOL30 Mar 2022
-55,56%
OPF30 Cze 2022
-44,44%
IDM30 Cze 2022
-4,94%
MIR30 Wrz 2022
6,03%
VTL30 Wrz 2022
-13,27%
RFK30 Mar 2023
-14,18%