CDL

   CDRL SA (CDL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 14,50 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 23 Cze 2024
siła relatywna: 9,19% (14,72)
siła relatywna WIG: 3,42%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki7,91%2,17%4,38%2,33%0,99-102,24%
WIG7,54%3,07%5,69%3,49%0,8313,58%
CDL10,31%2,73%4,38%3,27%0,849,12%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (CDL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (CDL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (CDL) - rozwodnienie kapitału
(CDL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (CDL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
13 Mar 202317.4 zł53.9%
  ranking:
BB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CDL X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CDL X2 = 0,44

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CDL X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CDL X4 = 0,74

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CDL Z'' Score = 6,42

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,42
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CDL to 9,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CDL to -18,99%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-06-133.32 %0.75 zł13.79%
2021-11-306.92 %2.00 zł-29.00%
2020-12-075.45 %1.05 zł55.23%
2019-06-153.40 %0.80 zł20.70%
2018-05-143.13 %1.00 zł45.07%
2017-05-153.58 %1.20 zł51.79%
2016-06-272.88 %0.85 zł38.71%
2015-05-224.39 %0.75 zł39.88%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CFL30 Mar 2008
-36,85%
MSO30 Cze 2008
-8,51%
RAF30 Mar 2009
22,31%
MSO30 Cze 2009
33,70%
OPL30 Wrz 2009
-1,25%
GRL30 Mar 2010
12,39%
MOL30 Mar 2012
-10,82%
OTM30 Gru 2012
5,61%
KGN30 Gru 2012
-24,62%
ERB30 Gru 2012
20,00%
ABE 30 Gru 2013
-3,98%
ASB 30 Gru 2013
-36,99%
MAK30 Wrz 2014
27,02%
MAK30 Gru 2014
8,92%
ABC30 Gru 2014
11,21%
TRK30 Gru 2014
28,53%
MAK30 Mar 2015
-2,68%
MAK30 Cze 2015
-6,31%
MLG30 Cze 2015
-2,91%
PLX30 Cze 2015
5,02%
RWL30 Wrz 2015
-0,93%
PGS30 Mar 2016
10,00%
KMP30 Cze 2016
-6,68%
ABC30 Wrz 2016
-15,35%
RWL30 Cze 2017
-12,79%
PCE30 Mar 2018
-10,65%
PCX30 Wrz 2018
-2,58%
PKP30 Wrz 2018
-8,54%
PCX30 Gru 2018
3,97%
FAB30 Mar 2019
-1,00%
IZS30 Gru 2019
-20,15%
SWG30 Gru 2020
-2,31%
ERG30 Gru 2022
-3,11%
BRS30 Mar 2023
5,56%
BRS30 Cze 2023
-10,38%
BCM30 Wrz 2023
-1,25%