HRP

   Harper Hygienics SA (HRP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 6,38 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: I kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 14 Sie 2022
siła relatywna: 3,24% (24,81)
siła relatywna WIG: -0,77%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki3,89%1,97%2,64%2,33%1,01-101,28%
WIG9,38%4,48%6,86%5,24%0,8711,85%
HRP-15,25%-4,08%0,06%-3,87%1,05-2,29%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (HRP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (HRP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (HRP) - rozwodnienie kapitału
(HRP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (HRP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HRP X1 = -0,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HRP X2 = 0,06

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HRP X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HRP X4 = 0,18

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HRP Z'' Score = 3,5

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,5
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HRP to 3,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -38%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HRP to -37,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Mar 2005
23,69%
PLA30 Wrz 2005
43,45%
PLA30 Mar 2006
-12,89%
PBF30 Gru 2008
-48,65%
PBF30 Mar 2009
47,37%
MON30 Mar 2009
13,39%
PBF30 Cze 2009
17,86%
ALM30 Gru 2009
69,56%
ALM30 Mar 2010
-15,44%
GOB30 Mar 2010
-13,18%
ALM30 Cze 2010
31,37%
WIN30 Cze 2010
-0,27%
ALM30 Wrz 2010
-6,48%
PFL30 Gru 2010
73,95%
KBM30 Mar 2011
-27,21%
ABM30 Wrz 2011
-41,78%
NCT30 Wrz 2011
-40,00%
NCT30 Gru 2011
2,38%
NCT 30 Mar 2012
18,60%
EPD30 Mar 2012
-65,31%
NCT30 Cze 2012
-27,45%
MIP30 Cze 2012
-11,54%
PGM 30 Cze 2012
-37,50%
PGM30 Wrz 2012
160,00%
CIE30 Wrz 2012
21,78%
IPO30 Wrz 2012
13,46%
MEX30 Gru 2012
-49,79%
MEX30 Mar 2013
12,71%
MEX30 Cze 2013
-27,07%
PQA30 Cze 2013
29,33%
MSW30 Cze 2013
-42,83%
MSW 30 Wrz 2013
30,75%
NCT 30 Wrz 2013
-22,09%
NCT30 Gru 2013
-28,36%
IPO30 Mar 2014
-10,00%
FOT30 Mar 2014
-6,08%
APL30 Cze 2014
-52,63%
PMP30 Cze 2014
-20,00%
PMP30 Wrz 2014
-45,00%
PMA30 Wrz 2014
-14,29%
PMA30 Gru 2014
59,26%
NCT30 Gru 2014
28,21%
NCT30 Mar 2015
26,60%
MLK30 Mar 2015
-26,20%
GCN30 Mar 2015
-16,06%
NCT30 Cze 2015
-13,11%
PXM30 Wrz 2015
4246,15%
ALM30 Gru 2015
-8,47%
NCT30 Cze 2016
-1,94%
NCT30 Wrz 2016
10,69%
PCG30 Wrz 2016
0,00%
PCG30 Gru 2016
128,57%
HRP30 Gru 2016
32,61%
PCG30 Mar 2017
0,00%
HRP30 Cze 2017
-9,09%
HRP30 Wrz 2017
-26,00%
HRP30 Gru 2017
8,11%
ACT30 Gru 2017
3,26%
AWB30 Gru 2017
-40,00%
AWB30 Mar 2018
-44,44%
ACT30 Mar 2018
0,32%
HRP30 Mar 2018
-38,75%
HRP30 Cze 2018
-38,78%
GCN30 Cze 2018
-0,33%
PBG30 Cze 2018
25,00%
PBG30 Wrz 2018
-10,00%
HRP30 Wrz 2018
-60,00%
GRV30 Wrz 2018
1,53%
HRP30 Gru 2018
0,00%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
ACT30 Gru 2018
22,18%
ABM30 Mar 2019
-31,25%
EMC30 Cze 2019
-5,10%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
PMP30 Gru 2019
0,95%
MCP30 Mar 2020
56,95%
KOM30 Wrz 2020
15,74%
HRP30 Mar 2022
-22,97%