PRT

   Protektor SA (PRT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,67 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 24 Cze 2024
siła relatywna: -13,47% (95,94)
siła relatywna WIG: 4,57%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki7,91%2,17%4,38%2,33%0,99-102,24%
WIG7,54%3,07%5,69%3,49%0,8313,58%
PRT-16,38%-7,35%-4,39%-7,55%0,9711,07%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PRT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PRT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PRT) - rozwodnienie kapitału
(PRT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PRT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
22 Kwi 20143.47 zł96%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PRT X1 = 0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PRT X2 = 0,62

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PRT X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PRT X4 = 0,61

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PRT Z'' Score = 6,3

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,3
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PRT to -13,47%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -26%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PRT to -26,43%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-09-092.99 %0.12 zł79.23%
2017-09-275.48 %0.23 zł117.26%
2016-09-229.54 %0.31 zł89.76%
2015-09-239.24 %0.29 zł93.26%
2014-09-238.04 %0.27 zł95.98%
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005-06-1017.33 %3.00 złb.d.
2004-06-119.87 %1.90 złb.d.
2003-06-117.04 %0.15 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-124.40 %0.20 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
COG30 Mar 2005
11,02%
BDZ30 Cze 2005
17,30%
COG30 Wrz 2005
-4,66%
RDN30 Cze 2006
14,69%
WST30 Gru 2006
3,45%
IRE30 Gru 2007
-5,83%
HTM30 Cze 2008
14,55%
IFC30 Cze 2008
-5,41%
HTM30 Wrz 2008
-59,79%
HTM30 Gru 2008
83,55%
KPD30 Mar 2009
9,28%
ALT30 Mar 2009
-10,79%
ALT30 Cze 2009
-6,86%
KPD30 Cze 2009
20,11%
HTM30 Cze 2009
100,97%
RDN30 Cze 2009
-17,38%
HTM30 Wrz 2009
-29,15%
ALT30 Wrz 2009
4,89%
ABA30 Gru 2009
18,34%
PMA30 Gru 2009
-3,73%
ABA30 Mar 2010
0,64%
ABA30 Cze 2010
12,03%
DRE30 Wrz 2010
21,34%
GOB30 Wrz 2010
13,99%
AWB30 Gru 2010
-4,44%
RPC30 Gru 2010
0,19%
SGN30 Gru 2010
34,00%
RPC30 Mar 2011
-4,58%
YWL30 Wrz 2011
6,67%
BMI30 Wrz 2011
-47,84%
ZRE30 Gru 2011
21,43%
ZRE30 Mar 2012
-32,35%
BTM 30 Gru 2012
28,00%
FOT30 Cze 2013
46,94%
TAR30 Wrz 2013
7,57%
OPG30 Gru 2014
-3,27%
LTS30 Gru 2014
5,99%
LTS30 Wrz 2015
-1,60%
RSE30 Gru 2015
20,83%
SWG30 Mar 2016
5,71%
OPF30 Cze 2017
-24,67%
ENI30 Gru 2017
-11,50%
U2K30 Cze 2018
-12,59%
HLD30 Cze 2019
23,75%
ATR30 Mar 2020
38,00%
ARR30 Gru 2020
64,51%
RAF30 Wrz 2021
9,03%
MDI30 Gru 2022
-31,46%
ZAP30 Mar 2023
-2,65%
ZAP30 Cze 2023
-4,08%
EFK30 Cze 2023
0,00%
PRT30 Gru 2023
18,44%
PRT30 Mar 2024
-21,23%