PRT

   Protektor SA (PRT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,09 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 25 Wrz 2023
siła relatywna: -4,13% (66,01)
siła relatywna WIG: -2,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki2,46%1,91%2,95%2,33%1,04-101,93%
WIG7,40%3,37%5,67%3,56%0,8812,06%
PRT-2,45%-1,13%2,95%-1,12%1,0114,67%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PRT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PRT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PRT) - rozwodnienie kapitału
(PRT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PRT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
22 Kwi 20143.47 zł96%
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PRT X1 = 0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PRT X2 = 0,62

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PRT X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PRT X4 = 0,73

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PRT Z'' Score = 7,18

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,18
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PRT to -4,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -23%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PRT to -23,16%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-09-092.99 %0.12 zł79.23%
2017-09-275.48 %0.23 zł117.26%
2016-09-229.54 %0.31 zł89.76%
2015-09-239.24 %0.29 zł93.26%
2014-09-238.04 %0.27 zł95.98%
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005-06-1017.33 %3.00 złb.d.
2004-06-119.87 %1.90 złb.d.
2003-06-117.04 %0.15 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-124.40 %0.20 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
COG30 Mar 2009
30,43%
ABA30 Cze 2009
9,09%
ERG30 Cze 2009
22,50%
ADS30 Wrz 2009
-10,81%
BPM30 Gru 2009
19,05%
HTM30 Gru 2009
32,73%
KPD30 Gru 2009
4,93%
KOM30 Mar 2010
2,17%
ADS30 Mar 2010
8,11%
FER30 Cze 2010
-2,39%
ORB30 Cze 2010
13,51%
KPD30 Gru 2010
-4,82%
KST30 Gru 2012
11,47%
MSZ30 Gru 2012
8,77%
KST30 Mar 2013
1,59%
LBT30 Mar 2013
-8,61%
INF30 Gru 2013
-0,63%
INF30 Mar 2014
0,85%
DPL30 Mar 2014
-17,44%
BPH30 Mar 2014
-14,18%
MOL30 Mar 2014
-4,62%
NET30 Cze 2014
8,74%
BPH30 Cze 2014
-7,40%
INF30 Cze 2014
-4,01%
SGN30 Gru 2015
26,47%
KBD30 Mar 2016
-28,57%
LBW30 Mar 2016
-10,75%
NET30 Cze 2016
17,31%
ASG30 Cze 2016
47,82%
CHS30 Cze 2016
-24,59%
SGN30 Wrz 2016
-0,41%
CMP30 Gru 2016
27,12%
RAF30 Cze 2017
-12,87%
RAF30 Wrz 2017
-10,23%
CMP30 Wrz 2017
1,02%
RAF30 Gru 2017
-1,47%
RDL30 Gru 2017
1,95%
RDL30 Cze 2018
3,60%
PUE30 Wrz 2018
-39,69%
RAF30 Gru 2018
21,70%
LBW30 Mar 2019
-9,72%
RAF30 Wrz 2019
-20,69%
RAF30 Gru 2019
14,13%
NET30 Wrz 2020
2,67%
NET30 Gru 2020
14,29%
SAR30 Wrz 2022
0,00%
PRT30 Mar 2023
5,14%
SAR30 Cze 2023
0,00%