ATP

   Atlanta Poland SA (ATP)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ATP) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ATP) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

    Niestabilność przychodów:
(ATP) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ATP) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ATP) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ATP) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ATP) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

    Kapitał własny:
(ATP) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ATP) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:37:23

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,46

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,42

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,55

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 8,62

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,62
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to -2,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -12,04%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-03-072.89 %0.28 zł19.55%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Cze 2008
15,66%
IMX30 Gru 2008
17,95%
CMR30 Mar 2009
4,27%
CNG30 Mar 2009
8,33%
FMF30 Mar 2009
89,90%
STF30 Mar 2009
32,63%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
NVT30 Gru 2011
1,88%
SWG30 Gru 2011
18,23%
U2K30 Wrz 2012
-1,86%
STF30 Wrz 2012
13,40%
INP 30 Wrz 2012
-5,28%
LSI30 Wrz 2012
-9,52%
LSI30 Gru 2012
4,21%
DOM30 Gru 2012
-7,87%
BDZ30 Mar 2013
-6,42%
AMB30 Cze 2013
32,71%
FSG30 Cze 2013
7,34%
ENA30 Cze 2013
10,80%
PGE30 Cze 2013
10,71%
PGE30 Wrz 2013
-3,05%
PGE30 Mar 2014
13,23%
ACS30 Mar 2014
-22,51%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
SEK30 Mar 2015
1,35%
SEK30 Cze 2015
-14,17%
LSI30 Cze 2015
57,10%
EDI30 Wrz 2015
-15,85%
AMB30 Gru 2015
1,39%
ATP30 Mar 2016
-15,42%
SEK30 Mar 2016
7,92%
SEK30 Cze 2016
-3,31%
KRI30 Cze 2016
47,88%
ACP30 Cze 2016
7,34%
ACP30 Wrz 2016
-3,14%
SEK30 Wrz 2016
2,23%
RPC30 Wrz 2016
0,15%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
KGN30 Gru 2017
-8,24%
KGN30 Mar 2018
-11,54%
EMT30 Gru 2018
-0,77%
SEL30 Mar 2019
20,00%
SEL30 Cze 2019
-14,39%
STP30 Cze 2019
-5,37%
EMT30 Cze 2019
34,29%
STP30 Wrz 2019
-21,22%
STX30 Wrz 2019
-4,04%
STX30 Gru 2019
-19,42%
SEL30 Gru 2019
-28,57%
VRG30 Gru 2019
-57,25%
SEK30 Gru 2019
-16,22%
SEK30 Mar 2020
16,77%
SEL30 Mar 2020
4,55%
ATP30 Cze 2020
19,05%
ATP30 Wrz 2020
8,00%
RON30 Wrz 2020
0,00%
ATP30 Gru 2020
39,20%
ATP30 Mar 2021
-2,44%
PGN30 Cze 2021
-10,26%