ETL

   Eurotel SA (ETL)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ETL) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ETL) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

    Niestabilność przychodów:
(ETL) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ETL) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ETL) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ETL) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ETL) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

    Kapitał własny:
(ETL) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ETL) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-08 07:58:42

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ETL X1 = 0,22

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ETL X2 = 1,14

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ETL X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ETL X4 = 1,44

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ETL Z'' Score = 10,76

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ETL to -14,28%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -54%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ETL to -53,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-05-0813.79 %10.95 zł77.25%
2022-05-2410.75 %5.00 zł77.25%
2021-05-3111.97 %6.20 zł118.64%
2020---
2019-06-0510.58 %2.20 zł74.95%
2018-06-058.97 %2.00 zł64.30%
2017-06-127.98 %1.90 zł76.35%
2016-07-138.34 %1.40 zł65.34%
2015-06-297.02 %1.00 zł130.73%
2015-01-166.67 %1.00 zł130.73%
2014---
2013-05-178.57 %1.60 zł70.96%
2012-05-168.92 %1.50 zł73.50%
2011-06-167.65 %1.40 zł75.11%
2010-06-046.37 %1.20 zł77.19%
2009-06-018.78 %1.05 zł70.44%
2008-07-032.48 %0.38 zł29.54%
2007-07-111.12 %0.23 zł47.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KST30 Gru 2008
-27,13%
PUE30 Gru 2008
-41,92%
BDZ30 Mar 2010
1,65%
KGN30 Cze 2010
2,51%
PGS30 Gru 2010
0,00%
BDZ30 Gru 2010
-15,76%
PGS30 Mar 2011
6,57%
MGT30 Cze 2011
-0,44%
GEA30 Wrz 2011
7,28%
AMC30 Gru 2011
47,62%
PGN30 Cze 2013
4,66%
AMC30 Mar 2014
-0,97%
AMC30 Wrz 2014
2,64%
AMC30 Gru 2014
35,14%
ZMT30 Mar 2015
-1,75%
PGD30 Wrz 2015
-0,54%
TLX30 Mar 2016
11,01%
TLX30 Cze 2016
0,79%
ATD30 Cze 2016
10,00%
ATD30 Wrz 2016
14,55%
KGL30 Gru 2016
24,44%
VOX30 Mar 2018
25,13%
ROB30 Mar 2018
0,00%
ROB30 Cze 2018
0,00%
SNT30 Mar 2019
11,27%
APT30 Cze 2019
-10,93%
MCR30 Mar 2021
-1,54%
MEG30 Mar 2021
-6,72%
MCR30 Cze 2021
-14,06%
DOM30 Cze 2022
-8,87%
BST30 Cze 2022
-4,76%
DEL30 Gru 2022
-38,40%