ATP

   Atlanta Poland SA (ATP)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (61,76%)   
(ATP) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 19:41:07

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (185,37%)   
(ATP) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 19:41:07

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,2

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,31

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,36

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 6,31

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,31
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to -6,46%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -11,58%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-03-074.13 %0.38 złb.d.
2022-03-074.00 %0.38 zł27.61%
2021-03-072.89 %0.28 zł25.43%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ECH30 Cze 2008
4,12%
KTY30 Mar 2009
17,20%
PRM30 Cze 2009
-0,57%
AMB30 Gru 2010
0,56%
MCR30 Gru 2011
97,91%
ERG30 Cze 2012
0,00%
KPD30 Wrz 2012
-3,91%
MCI30 Mar 2013
12,78%
PRI30 Gru 2013
-14,05%
PGN30 Gru 2013
-16,34%
KPD30 Cze 2014
15,41%
KPD30 Wrz 2014
-8,66%
OPF30 Wrz 2014
-62,86%
KPD30 Gru 2014
-1,38%
ENG30 Wrz 2015
-24,65%
DVL30 Wrz 2015
-9,78%
TRK30 Wrz 2015
40,88%
ENG30 Gru 2015
0,78%
GRL30 Mar 2016
-16,08%
TRK30 Cze 2016
25,17%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
GOB30 Wrz 2016
12,21%
KPD30 Wrz 2016
-0,80%
MAK30 Cze 2017
-2,46%
ASG30 Wrz 2017
-8,86%
ABE30 Wrz 2017
12,73%
MAK30 Gru 2017
8,74%
RWL30 Gru 2017
0,31%
PGE30 Mar 2018
-5,75%
MAK30 Cze 2018
-16,53%
RWL30 Cze 2018
0,47%
ABE30 Cze 2018
3,31%
ABE30 Wrz 2018
-21,67%
RWL30 Wrz 2018
-2,78%
ABE30 Mar 2019
-12,98%
ABE30 Cze 2019
14,33%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
ABE30 Mar 2020
62,50%
ABE30 Cze 2020
5,38%
RWL30 Cze 2020
6,81%
PPS30 Cze 2020
-22,83%
STF30 Wrz 2020
34,94%
STF30 Gru 2020
51,52%
ARR30 Gru 2021
27,13%
ATP30 Wrz 2022
11,11%