ETL

   Eurotel SA (ETL)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (49,06%)   
(ETL) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 21:56:48

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (131,93%)   
(ETL) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 21:56:48

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ETL X1 = 0,25

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ETL X2 = 1,3

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ETL X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ETL X4 = 1,76

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ETL Z'' Score = 11,75

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ETL to -16,43%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -31%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ETL to -30,95%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-039.57 %4.00 zł92.05%
2023-05-0813.79 %10.95 zł101.30%
2022-05-2410.75 %5.00 zł77.25%
2021-05-3111.97 %6.20 zł118.64%
2020---
2019-06-0510.58 %2.20 zł74.95%
2018-06-058.97 %2.00 zł64.30%
2017-06-127.98 %1.90 zł76.35%
2016-07-138.34 %1.40 zł65.34%
2015-06-297.02 %1.00 zł130.73%
2015-01-166.67 %1.00 zł130.73%
2014---
2013-05-178.57 %1.60 zł70.96%
2012-05-168.92 %1.50 zł73.50%
2011-06-167.65 %1.40 zł75.11%
2010-06-046.37 %1.20 zł77.19%
2009-06-018.78 %1.05 zł70.44%
2008-07-032.48 %0.38 zł29.54%
2007-07-111.12 %0.23 zł47.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Wrz 2008
-38,42%
ATM30 Wrz 2008
-35,48%
IPF30 Wrz 2009
49,30%
IPL30 Gru 2009
40,06%
ACS30 Gru 2009
16,03%
AMB30 Cze 2010
8,82%
DBC30 Mar 2011
-5,69%
BDZ30 Cze 2011
-31,11%
KGN 30 Mar 2012
-17,30%
KTY30 Mar 2012
0,34%
DBC30 Gru 2012
9,75%
KTY 30 Mar 2013
-2,84%
KTY30 Cze 2013
31,02%
KGN30 Cze 2013
16,26%
AMB30 Wrz 2013
-3,68%
LTX30 Wrz 2013
3,76%
OPF30 Cze 2014
-26,92%
PGN30 Mar 2015
22,99%
FRO30 Mar 2015
4,67%
NEM30 Mar 2015
15,54%
KRI30 Cze 2015
-5,63%
LTX30 Cze 2015
9,09%
PGN30 Wrz 2017
-7,36%
ELB30 Wrz 2017
-24,57%
FAB30 Mar 2018
-4,48%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
PGN30 Wrz 2018
6,80%
ASE30 Cze 2019
21,74%
AMB30 Gru 2020
4,67%
KMP30 Gru 2022
-2,91%
KMP30 Mar 2023
14,97%
KMP30 Cze 2023
-3,13%
ETL30 Mar 2024
-10,50%