ETL

   Eurotel SA (ETL)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (13,32%)   ROA (7,03%)   ROCE (13,52%)   
(ETL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-30 02:12:28


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (25,40%)   
(ETL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-30 02:12:28


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ETL X1 = 0,25

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ETL X2 = 1,3

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ETL X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ETL X4 = 2,17

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ETL Z'' Score = 12,19

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ETL to -1,71%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -20%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ETL to -20,07%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-039.57 %4.00 zł92.05%
2023-05-0813.79 %10.95 zł101.30%
2022-05-2410.75 %5.00 zł77.25%
2021-05-3111.97 %6.20 zł118.64%
2020---
2019-06-0510.58 %2.20 zł74.95%
2018-06-058.97 %2.00 zł64.30%
2017-06-127.98 %1.90 zł76.35%
2016-07-138.34 %1.40 zł65.34%
2015-06-297.02 %1.00 zł130.73%
2015-01-166.67 %1.00 zł130.73%
2014---
2013-05-178.57 %1.60 zł70.96%
2012-05-168.92 %1.50 zł73.50%
2011-06-167.65 %1.40 zł75.11%
2010-06-046.37 %1.20 zł77.19%
2009-06-018.78 %1.05 zł70.44%
2008-07-032.48 %0.38 zł29.54%
2007-07-111.12 %0.23 zł47.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVT30 Mar 2009
-8,29%
SPH30 Mar 2009
39,01%
NVT30 Wrz 2009
-22,42%
PLX30 Gru 2009
-12,12%
PUE30 Gru 2009
0,00%
SNS30 Gru 2009
63,39%
KTY30 Mar 2010
-10,77%
SNK30 Mar 2010
-17,41%
NVT30 Mar 2011
-13,88%
ELB 30 Gru 2011
16,67%
CAR30 Wrz 2012
-6,52%
CAR30 Gru 2012
19,77%
INL30 Gru 2012
60,00%
IZS30 Gru 2012
-4,13%
WAS30 Wrz 2013
-9,47%
FRO 30 Mar 2014
-18,43%
PGN30 Cze 2015
-1,37%
ELB30 Wrz 2016
-2,52%
PGN30 Cze 2017
7,44%
CAR30 Cze 2019
4,46%
CAR30 Wrz 2020
-1,30%
CMR30 Wrz 2020
-2,01%
CMR30 Gru 2020
9,74%
CMR30 Mar 2021
17,76%
BBT30 Gru 2022
22,03%
NWG30 Gru 2023
1,39%